substituční léčba testosteronem

Substituční léčba testosteronem, substituční terapie testosteronem neboli TRT (zkratka pochází z anglického názvu testosterone replacement therapy) je hormonální léčba, kterou může lékař předepsat muži s nedostatkem testosteronu. Pro substituční terapii testosteronem jsou k dispozici krátkodobě a dlouhodobě působící přípravky v různých lékových formách, např. perorální léky, intramuskulární injekce nebo gely a náplasti pro aplikaci na kůži. Ošetřující lékař společně s pacientem rozhodne, který přípravek je nejvhodnější.

Viz také hormonální léčba, terapie.

Související příspěvky: