hormonální léčba

Hormonální léčba, hormonální terapie neboli hormonoterapie je léčba pomocí hormonů. Různé typy hormonální léčby se mohou uplatnit u různých skupin pacientů, například:

Viz také terapie, lokální hormonální léčba, systémová hormonální léčba.