mitochondriální DNA

Mitochondriální DNA (mtDNA) je DNA, která se nachází v mitochondriích. Mitochondriální DNA tvoří pouze malou část genomu (většina DNA se nachází v jádru).