hormony kůry nadledvin

Hormony kůry nadledvin jsou steroidní hormony, které přirozeně vznikají v buňkách kůry nadledvin. Jsou to zejména glukokortikoidy a mineralokortikoidy, v menší míře i androgeny.

Terminologická poznámka: Hormony kůry nadledvin jsou někdy označovány i jako kortikosteroidy. Pojem „kortikosteroidy“ je však širší a může zahrnovat i uměle připravené léky, které se hormonům kůry nadledvin strukturně velmi podobají.

Viz také hormony, kůra nadledvin, kortikosteroidy.