hyperchromní anemie

Hyperchromní anemie obecné označení pro jakýkoli typ anemie, při níž je množství hemoglobinu v erytrocytech zvýšené.

Viz také normochromní anemie, hypochromní anemie.