hypochromní anemie

Hypochromní anemie obecné označení pro jakýkoli typ anemie, při níž je množství hemoglobinu v erytrocytech snížené.

Viz také normochromní anemie, hyperchromní anemie.