hypochromní anemie

Hypochromní anemie (někdy psáno i ve tvaru „hypochromní anémie“) je obecné označení pro jakýkoli typ anemie, při níž je množství hemoglobinu v červených krvinkách snížené.

Viz také anemie, normochromní anemie, hyperchromní anemie.