neuropsychiatrie

Neuropsychiatrie je lékařský vědní obor na pomezí psychiatrie a neurologie, který se zabývá komplexním vztahem mezi lidským chováním a fungováním mozku a snaží se porozumět abnormálnímu chování a poruchám chování na základě interakce neurobiologických a psychologicko-sociálních faktorů.

Odvozené přídavné jméno je neuropsychiatrický.

Viz také neur(o)-, psychiatrie.