Korsakovův syndrom

Korsakovův syndrom je porucha centrálního nervového systému, která se vyznačuje poruchami paměti. Tato neurologická porucha je způsobena nedostatkem vitaminu B1 v mozku a obvykle je spojena s dlouhodobým a nadměrným požíváním alkoholu. Korsakovův syndrom je pojmenován po ruském neuropsychiatrovi Sergeji Korsakovovi, který jej popsal na konci 19. století.

Viz také syndrom.