ženská močová trubice

Ženská močová trubice (lat. urethra feminina) ústí mezi poštěváčkem a pochvou do tzv. poševní předsíně. Ženská močová trubice měří na délku přibližně jen čtyři centimetry, je tedy výrazně kratší než mužská močová trubice. Proto jsou ženy náchylnější k infekcím močových cest: bakterie mají u žen kratší (a tím i snazší) cestu do močového měchýře, než je tomu u mužů.

Obrázek: Poloha močového měchýře, močové trubice (obojí vyznačeno tělovou barvou) a některých přilehlých struktur v ženské pánvi – schematický nákres. Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148631

Viz také močová trubice, mužská močová trubice.