pepsinogen

Pepsinogen je prekurzor pepsinu, tzn. enzymu štěpícího proteiny. Pepsinogen je produkován v buňkách žaludeční sliznice.