kmenové buňky

Kmenové buňky jsou prekurzorové buňky, ze kterých mohou vznikat specializované buňky. U lidí rozlišujeme tři skupiny kmenových buněk – podle toho, odkud pocházejí v rámci vývojového procesu:

  • embryonální kmenové buňky,
  • embryonální zárodečné buňky,
  • dospělé kmenové buňky.

Viz také buňka.