fagocytóza

Fagocytóza je proces, při kterém buňka pomocí své plazmatické membrány pohltí velkou částici (tzn. o velikosti 0,5 μm nebo i větší) – a zároveň se uvnitř buňky vytvoří váček označovaný jako fagozom. Buňka, která je schopna fagocytózy, se nazývá fagocyt.

Fagocytóza hraje významnou roli zejména ve fungování imunitního systému, kde představuje hlavní mechanismus využívaný k odstraňování patogenů a zbytků buněk. Pohlcený materiál je poté uvnitř buňky stráven. Příklady „předmětů“, které mohou být fagocytovány, jsou cizí částice, bakterie, mrtvé nebo odumírající buňky.

Odvozené sloveso je fagocytovat.