fagocytóza

Fagocytóza je jedním ze tří základních typů endocytózy, tj. „pohlcení“ nějakého materiálu směrem dovnitř buňky. Při fagocytóze buňka pomocí své plazmatické membrány pohltí velkou částici (≥ 0,5 μm) a zároveň vytvoří membránový váček označovaný jako fagozom. Buňka, která je schopna fagocytózy, se nazývá fagocyt. V lidském imunitním systému je fagocytóza hlavním mechanismem, který je používán k odstraňování patogenů a odumřelých zbytků buněk. Pohlcený materiál je poté stráven ve fagozomu. Příkladem materiálů, které mohou být fagocytovány, jsou bakterie a odumřelé buňky z vlastních tkání.

Endocytosis types

Obrázek: Tři typy endocytózy (zleva doprava): fagocytóza, pinocytóza, endocytóza zprostředkovaná receptorem. (Zdroj: LadyofHats, Public domain, via Wikimedia Commons)

Viz také endocytóza.