fagocyty

Fagocyt je jakákoli buňka schopná fagocytózy. Nejvýznamnějšími fagocyty u člověka jsou neutrofily a makrofágy.

Odvozené přídavné jméno je fagocytární.

Vyhledat „fagocyty“ na NZIP