bisfosfonáty

Bisfosfonáty jsou léky, které zabraňují ztrátě hustoty kostní hmoty a používají se k léčbě osteoporózy a podobných onemocnění. Bylo prokázáno, že bisfosfonáty snižují riziko zlomenin u žen po menopauze, které mají osteoporózu.

Kostní tkáň v průběhu celého lidského života prochází neustálou přestavbou a je udržována v rovnováze tím, že osteoblasty vytvářejí kost, zatímco osteoklasty kost odbourávají. Bisfosfonáty brání odbourávání kosti tím, že podporují vývoj osteoklastů směrem k apoptóze (buněčné smrti), čímž zpomalují úbytek kostní hmoty.

Příkladem bisfosfonátu je kyselina zoledronová.