deformita

Deformita je výraz používaný pro trvalou změnu tvaru nějaké části těla, orgánu apod. Deformity mohou být vrozené (pak bývají často označovány jako malformace) nebo získané (v důsledku nějakého onemocnění, které se vyvinulo v průběhu života, např. křivice).

Viz také deformace, malformace.