alfa-1-antitrypsin

Alfa-1-antitrypsin je enzym vyskytující se v krevní plazmě, který chrání zejména dolní dýchací cesty před působením elastázy uvolňované z rozpadajících se neutrofilů. Nedostatek tohoto enzymu je spojován se zvýšeným rizikem vzniku chronické obstrukční plicní nemoci a plicního emfyzému.

Viz také deficit alfa-1 antitrypsinu.