sinusový rytmus

Sinusový rytmus jsou (zjednodušeně řečeno) elektrické signály pravidelně generované v sinoatriálním uzlu, které jsou po srdci rozvedeny systémem vedení vzruchu (ten je tvořen specializovanými buňkami). Nejprve jsou ke stahu stimulovány obě srdeční síně, poté se vzruch šíří do atrioventrikulárního uzlu a následně je veden vodivými vlákny dále prostřednictvím tzv. Hisova svazku, který se pak dále dělí na dva menší svazky (Tawarova raménka). Jednotlivá vlákna těchto svazků (Purkyňova vlákna) pak vstupují do svalů srdečních komor. Šíření vzruchu touto cestou a jeho přesné načasování jsou základní podmínkou pro to, aby srdce pracovalo efektivně.

Související příspěvky: