Purkyňova vlákna

Purkyňova vlákna jsou součástí převodního systému srdečního. Purkyňova vlákna vycházejí z Tawarových ramének a podílejí se na regulaci srdečního rytmu.

Související příspěvky: