retní brzda

Retní brzda je jednoduchá technika, která může pomoci v případě dušnosti zejména pacientům s astmatem nebo s chronickou obstrukční plicní nemocí. Retní brzda zpomaluje tok dechu z plic vydechováním proti odporu rtů. Průdušky tak zůstávají déle otevřené kvůli zvýšenému vnitřnímu tlaku, takže vydechování je snazší, rovnoměrnější a úplnější. Tato jednoduchá technika spočívá v tom, že rty jsou volně přeloženy přes sebe (horní mírně předsunutý, dolní mírně zatažený), takže vzduch při vydechování mezi nimi může volně, byť zpomaleně, unikat. Proud vzduchu je asi takový, jako byste chtěli ze stolu odfouknout chomáček vaty. Názorné video k ilustraci této techniky najdete na YouTube kanálu American Lung Association (komentář je k dispozici pouze v angličtině, ale základy techniky lze odpozorovat i bez porozumění slovnímu komentáři).

Související příspěvky: