psychofarmaka

Psychofarmaka jsou léky, které mají vliv na psychiku, a proto se řadí mezi psychoaktivní látky. Jedná se o velmi různorodou skupinu léků, zahrnující např. anestetika, analgetika, antidepresiva, anxiolytika, antipsychotika, stimulancia apod.

Viz také psycho-.