psychoaktivní látky

Psychoaktivní látky je zastřešující pojem pro různé chemické látky, které mají vliv na psychiku a mohou být silně návykové. Psychoaktivní látky lze zhruba rozdělit do tří kategorií:

  1. látky ve volně prodejných výrobcích (např. kofein, nikotin apod.),
  2. léky na předpis neboli psychofarmaka,
  3. ilegální drogy (např. LSD, marihuana, hašiš, extáze, pervitin, kokain, heroin apod.).

Viz také psycho-.