psychoaktivní látky

Psychoaktivní látky je zastřešující pojem pro různé chemické látky, které mají vliv na psychiku a mohou být silně návykové. Psychoaktivní látky lze zhruba rozdělit do tří kategorií:

  1. látky ve volně prodejných výrobcích (např. kofein, nikotin, apod.),
  2. léky na předpis (např. anestetika, analgetika, antidepresiva, anxiolytika, antipsychotika, stimulancia apod.),
  3. ilegální drogy (např. LSD, marihuana, hašiš, extáze, pervitin, kokain, heroin apod.).
Vyhledat „psychoaktivní látky“ na NZIP