viscerální fascie

Viscerální fascie je jedním ze tří typů fascie. Viscerální fascii si můžeme zjednodušeně představit jako dvojitý obal, ve kterém jsou „zavěšeny“ jednotlivé orgány. Vnější vrstva tohoto obalu se označuje jako parietální vrstva, vnitřní vrstva obalu je (obecně) viscerální vrstva. Viscerální vrstva má u každého orgánu speciální označení: v případě mozku a mícha jsou to meningy, v případě srdce se jedná o perikard, v případě plic je to pleura apod.

Viz také povrchová fascie, hluboká fascie.