hypersenzitivita

Hypersenzitivita je odborný výraz pro „přecitlivělost“. V lékařství se nejčastěji používá v souvislosti s různými alergiemi.

Viz také hyper-, senzitivita.