hypersenzitivita

Hypersenzitivita je odborný výraz pro „přecitlivělost“. Může se jednat o obecnou přecitlivělost organismu nebo jen některých jeho receptorů na určité mikroorganismy, látky nebo podněty. Hypersenzitivita je zastřešující pojem pro různé alergie, pseudoalergie, intolerance a idiosynkrazie.

Odvozené přídavné jméno je hypersenzitivní.

Viz také hyper-, senzitivita.