senzitivita

Senzitivita má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. senzitivita testu nebo vyšetření,
  2. „citlivost“ či „vnímavost“ – ve smyslu způsobu, jakým organismus konkrétního člověka reaguje na prostředí nebo na léky, chemikálie či jiné látky. Například člověk citlivý na sluneční záření může mít kůži, která se snadno spálí, nebo se mu při pobytu na slunci objeví vyrážka. Člověku citlivému na kofein často stačí jen malé množství kofeinu, aby pocítil jeho účinky, apod.