cervikální screening

Cervikální screening je jiný název pro screening rakoviny děložního čípku.

Viz také cervix, screening.