mikroskopická anatomie

Mikroskopická anatomie je podobor anatomie zabývající se studiem tělních struktur tak malých, že jsou viditelné pouze pod mikroskopem. Zahrnuje zejména histologii (studium tkání) a cytologii (studium buněk).

Viz také mikroskopický, anatomie, makroskopická anatomie.