makroskopická anatomie

Makroskopická anatomie je podobor anatomie zabývající se studiem tělních struktur, které jsou viditelné pouhým okem (např. kosti, plíce či svaly).

Viz také mikroskopická anatomie.