polysomnografie

Polysomnografie (PSG) je vyšetřovací metoda, která spočívá v zaznamenávání několika různých funkcí organismu během spánku vyšetřovaného člověka. Současně je tak monitorována například aktivita mozku (pomocí elektroencefalografie), svalová aktivita (pomocí elektromyografie), srdeční rytmus (pomocí elektrokardiografie), pohyby očí apod. PSG se používá například při diagnostice poruch spánku, při podezření na epilepsii apod.

Viz také -grafie.