elektromyografie

Elektromyografie (EMG) je diagnostická metoda, při které je zaznamenávána a vyhodnocována elektrická aktivita svalů. Analýzou zaznamenaných signálů lze zejména odhalit některé odchylky od normálu. EMG se využívá například při diagnostice nervosvalových onemocnění.

Odvozené přídavné jméno je elektromyografický.

Vyhledat „elektromyografie“ na NZIP