elektromyografie

Elektromyografie (EMG) je diagnostická metoda, při které je zaznamenávána a vyhodnocována elektrická aktivita svalů. Analýzou zaznamenaných signálů lze zejména odhalit některé odchylky od normálu. EMG se využívá například při diagnostice nervosvalových onemocnění.

Odvozené přídavné jméno je elektromyografický.