sympatomimetika

Sympatomimetika jsou obecně látky (v praxi užívané ve formě léků), které v organismu napodobují účinek přirozeně se vyskytujících látek stimulujících sympatikus. Sympatomimetika jsou v medicíně využívána například při léčbě hypotenze.

Sympatomimetika se dále dělí na α-1-sympatomimetika, α-2-sympatomimetika, β-1-sympatomimetika a β-2-sympatomimetika. Každá z těchto skupin léčiv je předepisována v jiném případě.

Viz také parasympatomimetika.

Vyhledat „sympatomimetika“ na NZIP