parasympatomimetika

Parasympatomimetika jsou obecně látky (v praxi užívané ve formě léků), které v organismu napodobují účinek přirozeně se vyskytujících látek stimulujících parasympatikus. Parasympatomimetika jsou v medicíně využívána například při léčbě zeleného zákalu.

Viz také sympatomimetika.