alfa-2 sympatomimetika

Alfa-2 sympatomimetika jsou sympatomimetika, která se nejčastěji používají při léčbě hypertenze. Uplatňují se však rovněž jako sedativa a používají se i při léčbě závislost na opiátech nebo při potlačování abstinenčních příznaků při léčbě závislosti na alkoholu.