beta-2 sympatomimetika

Beta-2 sympatomimetika jsou sympatomimetika, která způsobují rozšíření průdušek a jsou důležitou součástí léčby astmatu. V porodnictví se používají jako inhibitory porodu, protože podporují uvolnění děložního svalstva.