alfa-sympatomimetika

Alfa-sympatomimetika jsou sympatomimetika, které stimulují tzv. alfa-receptory sympatického nervového systému. Podle převažujícího účinku se rozlišují alfa-1 sympatomimetika a alfa-2 sympatomimetika.