letalita

Letalita neboli smrtnost je poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu onemocnění touto chorobou. Vyjadřuje se obvykle v procentech.

Příklad: Onemocní-li danou chorobou 1000 lidí a z nich 250 zemře, je letalita 25 %.
Vyhledat „letalita“ na NZIP