letalita

Letalita neboli smrtnost označuje podíl zemřelých ze skupiny osob, která trpí určitým onemocněním nebo je zasažena jiným jevem. Liší se tedy od mortality, která je vztažena k celkové populaci. Onemocnění tak může mít nízkou mortalitu, ale vysokou letalitu (protože se vyskytuje vzácně, ale většina pacientů na něj zemře), nebo naopak vysokou mortalitu při nižší letalitě (na nemoc sice umírá jen zlomek pacientů, ale nemoc je v populaci velmi rozšířená).

Příklad 1: K 1. 8. 2020 bylo v ČR zachyceno celkem 16 685 případů COVID-19. Ke stejnému datu zemřelo 384 pacientů. Zjednodušeně tak můžeme říct, že letalita onemocnění byla 2,30 %, nicméně je třeba zároveň dodat, že údaj je třeba brát s rezervou: někteří aktuálně nemocní zemřeli i po tomto datu, mnohé případy onemocnění také nemusely být vůbec zachyceny.

Příklad 2: U známého viru Ebola se uvádí průměrná smrtnost kolem 50 %. Hodnoty se nicméně výrazně liší podle toho, kdy a kde epidemie propukla, a to od 25 do 90 %.

Viz také morbidita, mortalita.