inhibitory ACE

Inhibitory ACE, ACE-inhibitory neboli ACEI (zkratka pochází z anglického názvu angiotensin-converting enzyme inhibitors) představují skupinu léků, které se užívají především k léčbě hypertenze a srdečního selhání.