inhibitory ACE

Inhibitory ACE, ACE-inhibitory neboli ACEI (zkratka pochází z anglického názvu angiotensin-converting enzyme inhibitors) jsou léky, které se užívají především k léčbě hypertenze a srdečního selhání.

Viz také inhibitor, angiotenzin-konvertující enzym (ACE).