imunomodulátory

Imunomodulátor je obecně jakákoli látka, která moduluje (upravuje, ovlivňuje) fungování imunitního systému.

V souvislosti s lékařstvím se pojem imunomodulátory – někdy též imunomodulancia – používá pro léky, které pomáhají regulovat nebo podporovat fungování imunitního systému. Lékaři je tak předepisují např. pacientům s různými zánětlivými onemocněními, některými infekčními onemocněními nebo autoimunitními onemocněními, zhoubnými nádory či AIDS.