symptomatická léčba

Symptomatická léčba je taková léčba, která je zaměřena na projevy onemocnění, nikoli na jeho příčinu.

Opakem symptomatické léčby je kauzální léčba.
Vyhledat „symptomatická léčba“ na NZIP