symptomatická léčba

Symptomatická léčba je taková léčba, která je zaměřena na projevy nebo příznaky (symptomy) onemocnění, nikoli na jeho příčinu.

Opakem symptomatické léčby je kauzální léčba.

Vyhledat „symptomatická léčba“ na NZIP