symptomatická léčba

Symptomatická léčba je taková léčba, která je zaměřena na projevy nebo příznaky (symptomy) onemocnění, nikoli na jeho příčinu.

Opakem symptomatické léčby je kauzální léčba.