specifická prevence (infekčního onemocnění)

Specifická prevence v souvislosti s nějakým infekčním onemocněním je takové preventivní opatření, které brání infekci tímto konkrétním onemocněním. Specifickou prevencí infekčních onemocnění bývá většinou očkování.

Viz také infekce, prevence, nespecifická prevence.