perinatální přenos

Perinatální přenos je jednou z možností přímého přenosu infekce. Jedná se o přenos infekce z matky na dítě během porodu.

Viz také perinatální, přímý přenos, přenos infekce.