multisystémový zánětlivý syndrom u dětí

Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí neboli MIS-C (zkratka pochází z anglického názvu multisystem inflammatory syndrome in children), nazývaný též zánětlivý multisystémový syndrom dětí neboli PIMS (zkratka pochází z anglického názvu paediatric inflammatory multisystem syndrome) je vzácné systémové onemocnění vyznačující se přetrvávající horečkou a přemrštěnými zánětlivými procesy, které bylo pozorováno u některých dětí a adolescentů exponovaných viru SARS-CoV-2. Stav postiženého se může rychle zhoršovat, zdokumentovány byly i život ohrožující situace. Varovnými příznaky jsou nevysvětlitelná přetrvávající horečka a závažné zdravotní potíže poté, co dítě či adolescent přišel do kontaktu s pacientem nakaženým SARS-CoV-2. V takových případech je nutné rychle vyhledat lékařskou pomoc. Nejhůře postižené děti mohou být v případě nutnosti i hospitalizovány na jednotce intenzivní péče.

Viz také syndrom.

Související příspěvky: