zevní děložní branka

Zevní děložní branka (lat. ostium uteri externum) spojuje pochvu s kanálem děložního hrdla.

Obrázek: Děloha, děložní hrdlo a část pochvy – schematický nákres. (Zdroj: By Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body, Bartleby.com: Gray's Anatomy, Plate 1167. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1420450)

Viz také vnitřní děložní branka, děložní hrdlo.