meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus

Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus neboli MRSA (zkratka pochází z anglického názvu methicillin-resistant Staphylococcus aureus) je bakterie z rodu stafylokoků, která je rezistentní vůči tzv. beta-laktamovým antibiotikům (penicilinům a cefalosporinům), nejen vůči meticilinu. MRSA představuje poměrně závažný problém pro zdravotnictví, zvláště pak v nemocnicích, kde se snadno šíří. Některé kmeny MRSA jsou rezistentní i vůči novějším antibiotikům, jako je např. vankomycin.

Viz také rezistence, stafylokoky, Staphylococcus aureus, multirezistence.