meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus

Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) neboli „zlatý stafylokok“ je bakterie z rodu stafylokoků, která je rezistentní vůči tzv. beta-laktamovým antibiotikům (penicilinům a cefalosporinům), nejen vůči meticilinu. MRSA představuje poměrně závažný problém pro zdravotnictví, zvláště pak v nemocnicích, kde se snadno šíří. Některé kmeny MRSA jsou rezistentní i vůči novějším antibiotikům, jako je např. vankomycin.