mechanická trombektomie

Mechanická trombektomie je miniinvazivní zákrok, při kterém intervenční radiolog za pomoci speciálního vybavení odstraní trombus z pacientovy tepny.