antiagregancia

Antiagregancia neboli protidestičkové léky mění srážlivost krve tím, že ovlivňují funkci trombocytů (viz antiagregační léčba).

Nejznámějším protidestičkovým lékem je kyselina acetylsalicylová (acylpyrin). Ve stejné indikaci se podává klopidogrel, prasugrel a tikagrelor. Význam protidestičkové léčby v primární prevenci je nejistý, ale je plně indikována v sekundární prevenci; po infarktu myokardu a při ischemické chorobě dolních končetin. Snižuje riziko kardiovaskulárních příhod o 20 %. Pacienti užívající kyselinu salicylovou musí být obezřetní při užívání jiných léků, jinak jim hrozí gastropatie.

Poznámky:

  • Antiagregancia nejsou antikoagulancia!
  • Jednotné číslo je antiagregans (tento název se v jednotném čísle nijak neskloňuje).

Viz také anti-.