antiagregační léčba

Antiagregační léčba neboli protidestičková léčba ovlivňuje srážlivost ovlivňováním funkce trombocytů. Nejznámějším protidestičkovým lékem je kyselina acetylsalicylová (acylpyrin). Ve stejné indikaci se podává klopidogrel, prasugrel a tikagrelor. Význam protidestičkové léčby v primární prevenci je nejistý, ale je plně indikována v sekundární prevenci; po infarktu myokardu a při ischemické chorobě dolních končetin. Snižuje riziko kardiovaskulárních příhod o 20%. Pacienti užívající kyselinu salicylovou musí být obezřetní při užívání jiných léků (gastropatie).
Vyhledat „antiagregační léčba“ na NZIP