iktové centrum

Iktové centrum je speciální oddělení, které je zřizováno na neurologických odděleních některých nemocnic, obvykle má čtyři až osm lůžek a specializuje se na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP).

Základem úspěchu iktového centra v péči o pacienty s CMP je speciálně vyškolený interdisciplinární tým, který disponuje vybavením umožňujícím rychlou diagnostiku problémů a jejich léčbu v rané fázi. Díky své infrastruktuře nabízejí iktová centra také nejvhodnější prostředí pro úspěšnou trombolytickou i miniinvazivní léčbu. V iktových centrech jsou samozřejmě také pečlivě monitorovány neurologické funkce i funkce životně důležitých orgánů. Tím lze předcházet komplikacím, případně je včas řešit.

Související příspěvky: