oxygenoterapie

Oxygenoterapie neboli kyslíková terapie je léčba založená na tom, že pacient pomocí speciálního vybavení vdechuje kyslík. Oxygenoterapii může lékař předepsat u různých plicních onemocnění, srdečně-cévních onemocnění, u některých typů otrav či jiných akutních stavů. Oxygenoterapie se uplatňuje i při dlouhodobé léčbě, zvláště pak u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí nebo s cystickou fibrózou.

Viz také terapie.