preventivní opatření před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí, zejména do exotických zemí, je vhodné se poradit s praktickým lékařem a konzultovat zdravotní rizika cesty a země, která má být navštívena. Především se jedná o vhodná očkování, doporučení výbavy léky a zdravotnickými prostředky, eventuálně vyhodnocení rizik s ohledem na existující chronické onemocnění cestovatele. Praktický lékař poradí ve většině případů sám, event. doporučí konzultaci na příslušném odborném pracovišti cestovní medicíny.

Viz také prevence.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Očkování pro cestovatele