Charcotova–Marieova–Toothova nemoc

Charcotova–Marieova–Toothova nemoc neboli CMT (zkratka pochází z anglického názvu Charcot–Marie–Tooth disease) je dědičné onemocnění, které postihuje periferní nervový systém (PNS). Hlavní funkcí nervů v PNS je regulace smyslových (senzorických) vjemů a pohybových (motorických) funkcí. U pacientů s CMT proto tyto funkce nepracují tak, jak by správně měly. CMT vzniká buď v důsledku poškození axonů, nebo v důsledku poškození myelinových pochev, které axony pokrývají, což vede k narušení přenosu elektrických signálů.

Onemocnění je pojmenováno po třech vědcích (Jean-Martin Charcot, Pierre Marie a Howard Henry Tooth), kteří jej v roce 1886 odhalili.

Související příspěvky: